Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Mezinárodní konference a festival reSITE 2013

Dovolujeme si Vás jako jeden z letošních partnerů pozvat na platformu pro spolupráci a sdílení idejí, které z měst  dělají lepší místa pro život.

reSITE 2013


Mezinárodní festival 19. - 23. června 2013

Konference 20. - 21. června 2013


reSITE je platforma pro hledání cest ke zkvalitnění veřejného prostoru. Festival reSITE poukáže na možnosti současného modelu navrhování měst formou spolupráce při zlepšování života ve městech.

reSITE si klade za cíl přemostit bariéru mezi architekty, developery, představiteli veřejné správy a občany pomocí programů, které poukážou na důležitost spolupráce všech těchto účastníků při tvorbě kvalitního městského prostředí.

Naším hlavním zájmem jsou plánovací strategie, které se zaměřují na veřejný prostor, nábřeží a městskou mobilitu jako prostředek modernizace metropole pro modrení obyvatele, přinášející konkurenceschopnost regionální i globální. Organizujeme workshopy, designové soutěže, mezinárodní konference a veřejný festival s městkými hrami, filmy, cyklojízdami, diskusemi a intervencemi do veřejného prostoru. Na reSITE konferenci vedou odborníci diskuse o inspirativních urbanistických projektech v Moskvě, Paříži, New Yorku, Praze, Londýně, Amsterdamu, Kodani, Hamburku a dalších světových metropolích, aby ukázali, jak efektivně může vedení města společně s ekonomy a architekty zlepšit život ve městech nejen v rámci krátkodobého horizontu, ale i pro budoucí generace. Úvodní festival a konference v roce 2012 byly hojně diskutovány v médiích a se zájmem sledovány veřejností i odborníky.

reSITE 2013

reSITE se zabývá reálnými ekonomickými, sociálními a ekologickými hodnotami, které chytrý design přináší městům. Zaměřujeme se na procesy a řešení tzv. people-centered cities – měst zejména pro lidi. Během roku pořádáme několik jednodenních akcí a jeden festival, jehož hlavní náplní je vždy velká mezinárodní konference, zaměřená na kolaborativní a inovativní iniciativy, jejichž cílem je revitalizace nábřeží, veřejných prostranství a městské mobility. reSITE přináší energii a odborné posouzení problémů pro Prahu, aby byla schopna lépe využívat své nejcennější zdroje - lidi, a aby se tak stala moderní metropolí. Výsledkem budou informace v místních i zahraničních médiích. A především schopnost dávat dohromady v českých městech efektivní pracovní skupiny za účelem vytvoření konsensu ohledně nových priorit, která by inovovala a regenerovala česká města.

Více informací o této akci naleznete zde: http://www.resite.cz/