Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Lesní mateřská školka Dubínek

Hlavní motto, které se neratovická lesní mateřská školka Dubínek snaží maximálně naplňovat, zní:

„S dětmi venku za každého počasí bez zdí a plotů“.

Základní myšlenkou lesní mateřské školky je umožnit dětem přirozený pohyb a přirozený duševní i fyzický rozvoj. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dětem je umožněno přirozeným způsobem vnímat své vlastní fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, přirozeně si postupně osvojují samostatnost a sociální dovednosti. Zároveň děti nejsou vytrhovány z toku svého myšlení, cítění a tvorby nadbytkem "umělých" rušivých vjemů.

Lesní školky mají dlouho tradici zvláště ve Skandinávii. Ale třeba i v Německu je evidováno okolo jednoho tisíce lesních školek. První dětské kluby inspirované lesními mateřskými školkami postupně vznikají také u nás. Jsou velmi různé - od těch, kdy jsou děti opravdu jen venku a nemají ani žádné stálé zázemí, po ty, kdy jenom chodí na časté procházky.

Naší prioritou je vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnému postoji k sobě, k ostatním i k životnímu prostředí.

Zázemí Dubínku tvoří nově postavená jurta, na jejímž vzniku se podílela naše společnost. KASTEN pomohl s financováním podlahy jurty a také pro Dubínek zajistil z pily materiál na stavbu WC domečků a topení.

Více informací na www.dubinek.cz