Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

I letos jsme přivítali studenty Střední průmyslové školy stavební na praxi

Se Střední průmyslovou školou stavební Mělník spolupracujeme ruku v ruce již řadu let a nabízíme studentům neocenitelné příležitosti k získání reálných zkušeností a nastartování jejich kariéry ve stavebnictví. Studium oborů Pozemní stavitelství a Stavitelství a architektonická tvorba zde absolvuje každý rok několik desítek mladých lidí. 

Stavební praxe

Každoročně mají studenti SPŠS Mělník v rámci naší každoroční spolupráce možnost zúčastnit se v průběhu května čtrnáctidenního praktického výcviku. Tento program slouží jako důležitý most mezi výukou ve třídě a praktickým uplatněním a umožňuje studentům rozvinout základní dovednosti a poznatky, které jim dobře poslouží v jejich budoucím působení.

To, co naši spolupráci odlišuje, je rozmanitá škála zkušeností, které studentům nabízíme. Během praxe jsou studenti zařazeni do různých oddělení společnosti KASTEN, včetně stavenišť a kancelářského prostředí.

Tento mnohostranný přístup zajišťuje, že studenti získají komplexní představu o stavebnictví a prozkoumají různé kariérní cesty, které odpovídají jejich zájmům a silným stránkám.

Ve stavebním oddělení KASTENu mají studenti možnost vyhrnout si rukávy a zapojit se do činností na stavbě. Pod vedením zkušených profesionálů se na vlastní kůži seznámí s úskalími stavebnictví - od pokládání základů až po stavbu konstrukcí. Tato praktická zkušenost nejenže zlepšuje jejich technické dovednosti, ale také jim vštěpuje silnou pracovní morálku a pocit hrdosti na své řemeslo.

Těm, kteří mají talent na administrativní úkoly a řízení projektů, nabízí naše kancelářská praxe možnost nahlédnout do zákulisí stavební firmy KASTEN. Studenti mají možnost pomáhat při plánování, rozvrhování a koordinaci projektů a získat tak neocenitelný vhled do logistických aspektů stavebního procesu.

Na praxi

Ale asi nejunikátnějším aspektem našeho programu je jeho flexibilita. Chápeme, že každý student má jiné touhy a preference, a proto jim dáváme možnost rozdělit svůj čas mezi staveniště a kancelář. Studenti si tak mohou přizpůsobit své zkušenosti svým individuálním zájmům, což jim zajistí, že z programu vyjdou s dobře rozvinutým souborem dovedností a jasným smyslem pro budoucí kariéru.

Společnost KASTEN bude v partnerství se SPŠS Mělník pokračovat i nadále a budeme se snažit poskytovat studentům obohacující příležitosti, které je připraví na úspěch ve stavebnictví i mimo něj jako doposud.