Práce ve stavebnictví?

Vzdělávání zaměstnanců společnosti KASTEN

Vzdělávání zaměstnanců společnosti KASTEN

Popis projektu

Na základě podané žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost byla společnosti KASTEN spol. s r.o. a jejím partnerům (SNEP spol. s r.o. a STAVIVA.COM spol. s r.o.)  poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR – www.esfcr.cz ve výši 1.769.272,- Kč na vzdělávání zaměstnanců společnosti KASTEN spol. s r.o. a jeho partnerům ke zvýšení jejich adaptability.

Společnost KASTEN spol. s.r.o. a její partneři připravili komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance. Školení je rozděleno do čtyř okruhů – Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělání. Do projektu bude zapojeno celkem 80 zaměstnanců, větší část tvoří pracovníci zadavatele. Společnost předpokládá, že dojde ke zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, což bude mít vliv jak na udržitelnost pracovních míst, tak samozřejmě na zefektivnění chodu společnosti a dále bude propracován systém řízení lidských zdrojů. Tuto oblast zadavatel považuje za nesmírně důležitou pro stabilitu a rozvoj společnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012968

Průběh projektu: Projekt bude probíhat od 1.1.2020 – 31.12.2021