Práce ve stavebnictví?

Vláda posílila program na podporu oprav bytových domů

Změna spočívá v zařazení nových výdajových položek, které umožní pokračovat v podpoře rekonstrukce bytových domů formou státních příspěvků ke splácení úroků (úrokových dotací) a definují přípustný objem nově uzavřených smluv o poskytnutí podpory v roce 2011 i objem skutečných výdajů spojených s čerpáním této podpory v roce 2011.

„Návrh byl projednán v Poradě ekonomických ministrů. Nové výdaje v roce 2011 budou kryty dotací ze státního rozpočtu ve výši 84 mil. Kč, z toho úhradu 50 mil. Kč zajistí Ministerstvo financí z vládní rozpočtové rezervy a zbývající část ve výši 34 mil. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zároveň se určuje limit pro nově uzavírané smlouvy v roce 2011 ve výši jedné miliardy korun," řekl po jednání kabinetu premiér Petr Nečas.

Tisková konference po jednání vlády, 30. března 2011
Podpora rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů je mimořádně důležitým podpůrným programem státní bytové politiky realizovaným již od roku 2001.

Vzhledem k tomu, že jde o formu úrokové dotace vyplácené po dobu splatnosti podporovaných úvěrů (průměrná doba splatnosti činí cca 12 let), zvýší se skutečné výdaje SFRB v roce 2011 pouze o nezbytný náklad ve výši 84 mil. Kč vyvolaný čerpáním podpory v průběhu tohoto roku. O stejnou částku se pak zvyšuje limit výdajů SFRB v roce 2011.

Už po dnešku tak může SFRB zahájit příjem žádostí a ihned po schválení sněmovnou i jejich financování. MMR ve prospěch programu argumentuje jeho ekonomickou výhodností. Jedna miliarda korun vložená na modernizace a zateplování bytových domů prý v dalších letech přinese do státního rozpočtu 1,5 miliardy korun na daních. Stejná investovaná částka do programu znamená zajištění zhruba 10.000 pracovních míst.

Předloni stát dotoval úroky z úvěrů na revitalizaci panelových domů částkou 2,6 miliardy korun. V roce 2010 to byla miliarda korun, kterou stačili žadatelé vyčerpat do loňského srpna. Pak se příjem žádostí kvůli nedostatku prostředků zastavil.

Program původně poskytoval ještě pod názvem Panel úrokové dotace na opravy a modernizace panelových domů. Od roku 2009 z něj ale můžou peníze směřovat i na opravy ostatních bytových domů.

S přispěním ČTK