Práce ve stavebnictví?

Stavíme bezpečně. I v období pandemie Covid-19.

Pojem bezpečná stavba nabyl v průběhu roku 2020 zcela nový význam. Celosvětová pandemie přinesla výjimečnou situaci pro všechny, a naším novým úkolem se kromě zajištění bezpečnosti na staveništi, stalo vytvoření zdravého pracovního prostředí z hlediska zamezení šíření nemoci Covid-19. I přes měnící se vládní kroky jsme se velmi rychle přizpůsobili a zavedli řadu opatření pro maximální ochranu zdraví, a to jak na našich kancelářích, tak na stavbách.

Jaké kroky se nám osvědčili?

Stavět v průběhu pandemie je sice náročnější, ale proveditelné. Kromě potřebného základu, tedy dodržování zvýšené osobní hygieny dbáme na zvýšenou intenzitu větrání vnitřních prostor a naše pracoviště pravidelně čistíme a dezinfikujeme.

Ti z nás, kterým to povaha práce a podmínky umožnují, pracují z domova a pro komunikaci a setkávání využíváme ve zvýšené míře online prostředí přes komunikační kanály. Pro školení zaměstnanců využíváme e-learning a online webináře. O všech opatřeních informujeme transparentně a srozumitelně, čím se snažíme vyhnout zbytečným komplikacím.

Zdraví našich zaměstnanců podporujeme pravidelnou dávkou vitaminů a zajišťujeme dostatek nano či FFP2 respirátorů, dezinfekčních prostředků popř. dalších ochranných pomůcek.

Systematické testování

Nastavení uvedených pravidel spolu se systematickým týdenním antigenním testováním umožňují chod staveb.  

Jsme rádi, že můžeme odvádět kvalitní práci na rekonstrukcích a novostavbách i v tomto nestandardním období. Věříme, že již brzy bude situace jednodušší a budeme moci vidět úsměv nejen v našich očích, ale opět i na našich tvářích.