Práce ve stavebnictví?

KASTEN je členem Asociace společenské odpovědnosti

KASTEN se stal členem Asociace společenské odpovědnosti, která má za cíl propojit několik velice důležitých sektorů, a díky tomu aktivně přispět k odpovědnější společnosti, návratu k hodnotám a tradicím. KASTEN společenskou odpovědnost nevnímá jako prázdnou frázi, ale jako pojem, který dává smysl.

Vstoupit do Asociace společenské odpovědnosti může jakákoli firma, jež aktivně pečuje o své zaměstnance, podporuje region, v němž působí, není jí lhostejný dopad svých činností na životní prostředí, podporuje místní komunitu, ve svém chování je plně transparentní, ctí zásady podnikatelské etiky a morálky.

A-CSR je otevřena i subjektům veřejného sektoru, školám, nestátním neziskovým organizacím, sociálním podnikům a dalším institucím či jednotlivcům, kteří se svou činností aktivně zasazují o podporu a rozvoj vize a cílů A-CSR.

Jako člen asociace jsme přijali dokument Etický kodex člena A-CSR, jehož znění si můžete přečíst.

Více informací na http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/