iRating CCB hodnotí společnosti KASTEN nejlepší známkou A

iRating CCB hodnotí společnosti KASTEN nejlepší známkou A

Rating CCB byl původně vyvinut pro finanční instituce, které jej také v největší míře využívají. Při ratingovém hodnocení se analyzuje řada finančních a nefinančních ukazatelů a výstupem je jeden ze sedmi ratingových stupňů (A, B+, B, B-, C+, C, C-) doplněný komentářem o míře rizika a silných a slabých stránkách hodnoceného subjektu.

O přístup do aplikace ale mají zájem i další typy subjektů, jako například státní správa, krajské úřady a podobně. iRating je rovněž využíván ve společných projektech s Hospodářkou komorou a Svazem českých a moravských bytových družstev (SČMBD). Ratingové hodnocení připravené naší společností je součástí hodnocení žadatelů o strukturální fondy EU.

Společnost CCB - Czech Credit Bureau, a.s. byla založena v listopadu 2000 především za účelem vytvoření bankovního úvěrového registru v České republice. Nyní rozvíjíme své aktivity též v oblasti nebankovních registrů, dodáváme řešení pro credit risk management a nástroje pro hodnocení různých subjektů, jako jsou například malé a střední podniky, municipality nebo bytová družstva. Rovněž poskytujeme širokou škálu informací o firmách, a to nejen českých, ale i zahraničních.

Kompletní iRating společnosti KASTEN spol. s r.o. v PDF 213kB si můžete stáhnout zde.