Práce ve stavebnictví?

Zateplení obytného domu Společenství Madlova 18-20 v Plzni

Zateplení obytného domu a ostatní doplňkové práce na objektu Mandlova 18-20 v Plzni“ v rozsahu projektové dokumentace CGD spol. s r.o.,

Lokalita:
Mandlova 451/18, 452/20, Plzeň
Investor:
SVJ domu v Plzni, Mandlova 451/18, 452/20
Termín:
06.-10.2007
Investiční náklady:
7.504.406,59 Kč bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 3 fotografií

Popis realizace

Předmět plnění díla je „Zateplení obytného domu a ostatní doplňkové práce na objektu Mandlova 18-20 v Plzni“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované projektovou kanceláří CGD spol. s r.o., Husova 71, 301 17, Plzeň IČ , odpovědný projektant Ing. Eduard Trojánek, zakázkové číslo 083-06-D-09 v souladu s vydaným stavebním povolením ze dne 7.2.2007 pod č.j.: VÝST/7640/06/Hb a v souladu s upřesněnou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 6.4.2007.

Navržená technická řešení, technologické postupy a požadovaná jakost jsou definovány v technologických předpisech výrobců a dodavatelů stavebních komponentů.

Předmětem díla je :

 • výměna výplní otvorů
 • statické opravy v odhadovaném rozsahu
 • zateplení obvodového pláště a soklu
 • úprava ostatních nezateplených ploch obv.pláště
 • klempířské prvky – parapety, lišty
 • hromosvodové svody včetně revize
 • nové zábradlí lodžií
 • úprava podlah lodžií – 2.NP
 • nové zasklení lodžií
 • oprava okapního chodníku
 • úprava vstupů v odhadovaném rozsahu
 • vnitřní úpravy zádveří u vstupů
 • úklid a likvidace všech odpadů
 • Podlahy lodžií
 • Mozaiková omítka na sokluLíbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?