Práce ve stavebnictví?

Zateplení BD Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4

Bytový blok - dominanta, která si zaslouží být hezčí na pohled a úspornější pro život

Lokalita:
Proutěná 423/36 - 428/26 a U Pramene 429/1 - 432/7, Praha - Újezd
Investor:
Společenství vlastníků jednotek Proutěná - U Pramene 423-432, Praha 4
Termín:
09/2015 - 06/2017
Investiční náklady:
26.935.326 Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 21 fotografií

Popis realizace

Blok bytových domů Proutěná – U Pramene je postaven jako symetrická kompozice do písmene „U“, která se otevírá a výškově graduje k jihu a v čistě obytném území tvoří mezi bytovými domy a kobercovou zástavbou rodinných domků výraznou dominantu.

Respekt k životnímu prostředí

S ohledem na výskyt hnízdišť chráněného Rorýse obecného, který hnízdí od 20. dubna do 10. srpna a jako svá hnízdiště využívá štěrbiny a otvory v lidských obydlích, bylo nutné rozdělit rekonstrukci do čtyř etap. Samotná realizace tak započala v září 2015 první etapou.

Střecha nad hlavou je základ

Říká se, že střecha nad hlavou je základ, to platí i v tomto případě. Po demontáži sedlových střech na nástavbách strojoven výtahů a falešných štítů na atikách proběhla částečná rekonstrukce střech, vždy včetně montáže dostatečné vrstvy tepelné izolace. Kompletně byly zrekonstruovány strojovny výtahů, dvouplášťové střechy na nejvyšších budovách a střechy nad lodžiemi a vstupy do objektů.

Sanace a dodatečné zateplení domu

Předmětem tohoto projektu pak byla zejména sanace a dodatečné zateplení obvodového pláště včetně opravy podlah, betonových zábradlí lodžií a výměna ostatních ocelových zábradlí lodžií. Před rekonstrukcí prošla fasáda prohlídkou statika, který určil místa s nutností sanací a spínání panelových dílců a po těchto opravách byla celá budova zateplena kontaktním zateplovacím systémem Baumit Pro. Zateplovací systém byl doplněn klempířskými prvky - parapety z lakovaného hliníku, odvodňovacím systémem z lakovaného zinkového plechu a okapničkami z nerezu.

Na podlahy lodžií se použila dlažba RAKO série ROCK a nové zábradlí bylo dodáno jako ocelové žárově zinkované s částečným zasklením mléčným sklem Connex.

Rekonstrukcí prošla i hromosvodná soustava. Částečně byly vyměněny hromosvody na střechách, kompletně nové jsou svody hromosvodů skryté pod fasádou a zemnící soustava objektu.

Poslední neméně důležitou částí rekonstrukce byly práce na spodní stavbě a soklu budovy, které zahrnovaly odkopání objektu do hloubky cca 0,5m pod úroveň terénu (u vstupů do ulice Proutěná až na úroveň základové spáry), opravu svislých hydroizolací, zateplení soklových částí, montáž nových okapových chodníků a rekonstrukci vstupů, a podlah navazujících na terén vnitrobloku včetně napojení na izolace stropů garáží nacházejících se pod celým vnitroblokem.

Individuální řešení

V rámci realizace bylo přihlédnuto i k individuálním požadavkům jednotlivých vlastníků. Zejména v oblasti doplňků k lodžiím, kde probíhaly repase a zpětné montáže systémů zasklení lodžií, dodávky a montáže nového zasklení systémem Optimi KVADRO, dodávky sušáků na prádlo a repase či montáže nových mříží. U dvou bytových jednotek byly na přání majitelů namontovány venkovní předokenní žaluzie včetně větrných čidel.

Nadčasová architektura

Rekonstrukcí objekt dostal zcela jiný charakter – zmizely nadbytečné šikminy tvořené falešnými štíty a šikmými střechami na nástavbách strojoven výtahů, na fasádách objektu již není patrný rastr panelových dílců a jejich charakteristická struktura. Navržené architektonické a barevné řešení vychází z členění hmot fasád a z převládající barevnosti objektů v okolí. Barevnost je řešena v šedých a oranžově zemitých odstínech, doplněná bílou pro osvětlení vnitřků lodžií. Barevný akcent pak zajišťují zelené linky rámečků zasklení čtvercových dílců zábradlí lodžií. Celý objekt tak působí velice soudobým dojmem.

Rekonstrukce byla financována z projektu Nová Zelená Úsporám.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že spokojenost všech zúčastněných partnerů je důkazem toho, že zaměstnanci Kastenu odvedli pečlivou práci a klientovi bylo předáno kvalitní dílo.

Máte v plánu rekontruovat obdobný dům? Nechte si ji od nás předběžně spočítat, stačí vyplnit jednoduchý formulář.




Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?