Práce ve stavebnictví?

Modernizace bytového domu v ulici 17.listopadu v Mladé Boleslavi

Velké stavby obvykle vyžadují i velké investice. Výhodou však je, že náklady na opravy a stavební zásahy se rozpočítají mezi větší počet bytových jednotek.

Lokalita:
17. Listopadu 1166-71, Mladá Boleslav
Investor:
SVJ pro dům č.p. 1166-1171, ul. 17. Listopadu, Mladá Boleslav
Termín:
06/2015 - 12/2015
Investiční náklady:
12 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 10 fotografií

Popis realizace

Velké stavby obvykle vyžadují i velké investice. Výhodou však je, že náklady na opravy a stavební zásahy se rozpočítají mezi větší počet bytových jednotek a modernizace je mnohem dostupnější než u menších domů. Tak tomu bylo i v případě šestivchodového bytového domu v Mladé Boleslavi, v ulici 17. Listopadu 1166-71.

V čem je rozdíl

Dobrým příkladem je střecha. Dům se šesti vchody má stejnou plochu střechy i když má tři patra, nebo pater dvanáct. Na stejné opravě se však finančně tyto dva domy podílejí úplně jinak. U větších domů s více byty je prostě jednodušší pustit se do oprav bez dlouhého období šetření.

Když mluvíme o střeše

Právě střecha mladoboleslavského domu potřebovala opravit a zateplit. Trápilo ji lokální zatékání do podstřešních prostor, nevyhovující vrstva tepelné izolace a degradace původní střešní asfaltové krytiny. Pro modernizaci střechy bylo použito hydroizolace na bázi mPVC tl. 1,6mm, která se mechanicky kotvila přes tepelnou izolaci do betonové mazaniny. Zateplení se realizovalo z polystyrenových střešních desek s dvouvrstvým kladením o celkové tloušťce 200 mm. Zateplovaly se také nástavby vzduchotechniky izolací tloušťky 60 mm, a navíc se dočkaly nového vyvedení potrubí. Boční odvedení kanalizace bylo nahrazeno odvětráním přes vrchní vodorovnou desku.

Další potřebné opravy

Kromě zateplení střechy vyžadoval dům následující úpravy:

  • Zateplení soklu obvodového pláště
  • Sanace vlhkého zdiva suterénní stěny až do hloubky 1,25m pod terénem
  • Zateplení strojoven výtahů, včetně zateplení střechy strojoven
  • Zateplení stropu suterénu
  • Částečná výměna oken
  • Stavební úpravy v interiéru
  • Rekonstrukce zadních vstupů

Zateplení soklu, strojoven a stropu suterénu

V roce 2008 byla provedena výměna většiny původních oken v bytech a na lodžiích za nová s plastovým rámem a izolačním dvojsklem. Současně bylo provedeno dodatečné kontaktní zateplení objektu tepelnou izolací tl. 50 mm. Ta se časem prokázala jako nedostatečná, ale z pochopitelných důvodů lidé nechtěli zateplení měnit po tak krátkém čase užívání. Proto se provedlo pouze doplnění tepelné izolace tloušťky 60 mm a 100 mm v soklové části, která nebyla zateplena vůbec a na kterou navazuje zateplení suterénu. Provádělo se ze soklových desek v kombinaci s minerální izolací nad založením dle platných požárních předpisů. Realizováno bylo také zateplení obvodového pláště strojoven výtahů minerální izolací o tloušťce 80 mm s finální silikonovou omítkou.

Zateplení stropu suterénu je důležité z hlediska uzavření tepleně-izolační obálky budovy a ocení jí především byty nad suterénem, které rozdíl vždy pocítí nejvíc. Zateplovali jsme izolací na minerální bázi tloušťky 80 mm a ukončili sádrokartonovým podhledem opatřeným malbou.

Sanace vlhkého zdiva suterénních stěn

Při přívalových deštích od jara do podzimu docházelo k degradaci suterénní stěny, jejím výrazným vlhkostním poruchám a průsakům vody do interiéru. Proto bylo nezbytné provést takové opatření, které by tyto problémy spolehlivě vyřešilo.

Masivní odkop zeminy kolem objektu umožnil dobrý přístup k provedení souboru opatření spočívající v odstranění zdegradované zděné přizdívky a zbytků izolace až do hloubky 1,25m, očištění a vyrovnání povrchu sanační maltou a natavení asfaltových hydroizolačních pásů na živičný nátěr. Následně se pomocí bitumenového lepidla provedlo zateplení perimetrem 60 mm a přidala se další ochranná vrstva v podobě nopové fólie. Pro zajištění odvodu srážkové vody od budovy se kolem ní vytvořila ztracená štěrková drenáž obalená v geotextílii. Armovací vrstva zateplení v soklové část nad terénem byla navíc opatřena speciálním bitumenovým nátěrem jako ochrana proti vlhkosti.

Výměna oken

Součástí rekonstrukce byla i výměna původních dřevěných lodžiových sestav na schodištích a výměna suterénních oken, kde se ocelové jednoduché okna nahradily plastovými s izolačním dvojsklem. Kvůli zvýšení bezpečnosti se instalovaly bezpečnostní fólie. Okna se měnily rovněž u strojoven výtahů.

Rekonstrukce interiéru a zadních vstupů

Důkladnou rekonstrukcí prošly vnitřní společné prostory. Na schodišti a podestách byla položena nová PVC podlahová krytina, zábradlí dostalo nový nátěr a nové dřevěné madlo. Stěny i stropy vnitřních prostor byly vymalovány. Do modernizace byly zahrnuty také suterénní prostory, kde se opravily podlahy novou samonivelační stěrkou a podlahovým nátěrem. Stěny a stropy byly také vymalovány a dveřní křídla se vyměnily za nová se systémem centrálního klíče. Zadní vstupy dostaly novou podobu opravou všech povrchů, mozaikovou omítkou a také novou terazzovou dlažbou.

Odměna za časovou i finanční investici

Investice do úprav bytových domů se vždy vyplatí. Prodloužení životnosti konstrukcí, zlepšení tepelně-izolačních vlastností a v neposlední řadě příjemnější estetické působení je dobrou odměnou za všechno úsilí. Při částečných opravách je však vždy dobré pohlídat si kvalitní zpracování projektu, hlavně co se týče jednotlivých detailů. O to víc samozřejmě jejich provedení. S potěšením můžeme říct, že u bytového domu v Mladé Boleslavi se KASTENu pečlivé provedení díla úspěšně povedlo.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?