Práce ve stavebnictví?

Mládežnická v Nymburku dostala nový kabát

Další ze série úspěšných revitalizací je zateplení samostatného panelového dvojbloku v ulici Mládežnická v Nymburku

Lokalita:
Mládežnická 1983-1984, 288 02 Nymburk
Investor:
SVJ pro dům č.p. 1983-1984, Nymburk
Termín:
06/2020 - 01/2021
Investiční náklady:
5,1 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

Představení domu

Bytový dům je obdélníkového půdorysného tvaru s plochou jednoplášťovou střechou. Má dva vstupy, osm obytných podlaží a jedno podzemní podlaží se společnými prostory a skladovacími kójemi. Nachází se v Mládežnické ulici v Nymburku a prošel zásadní modernizací, která oživila vzhled a významně snížila energetickou náročnost celého objektu.

Když fasádě chybí zateplení

Ze stavebně-konstrukčního hlediska byl dům v dobrém stavu, ale fasáda vykazovala místy i výrazné poškození povrchových vrstev. Ve vyšších podlažích severní strany byla fasáda znečištěna také vlivem vlhkosti, sedáním prachových a biologických částic, a růstem mikroorganismů.

Prvním krokem proto bylo důkladné očištění fasády a odstranění nesoudržných částí z panelů. Následovala reprofilace poškozených míst betonových ploch a jejich spojů, a poté byla fasáda připravena na instalaci nového zateplovacího systému. Aplikován byl certifikovaný kontaktní systém s hlavní izolaci z minerálních vláken s tloušťkou 140 mm a silikonovou probarvenou omítkou. Na sokl byla použitá perimetrická izolace EPS P o tloušťce 80 mm, s vnější úpravou mozaikovou omítkou. Samozřejmostí bylo použití systémových lišt a doplňků dle daných technických postupů výrobce.

Ochrana zákonem chráněných druhů živočichů

Ornitologickým průzkumem byla zjištěna přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů (rorýs obecný a netopýr), kteří měli svá hnízda ve větracích otvorech jednoplášťové střechy. Tomu byl přizpůsobený celý stavební proces dle doporučení ornitologa a všechny větrací otvory byly osazené novodurovou trubkou seříznutou do požadovaného tvaru. Tím jsou hnízdiště zmíněných chráněných živočišních  druhů zachována i po rekonstrukci.

Oprava hydroizolace a okapového chodníku

Kompletní opravu potřebovala již nefunkční hydroizolace částečně zapuštěného technického podlaží. Po provedení výkopu kolem domu a odhalení suterénních zdí, byla vybourána cihelná přizdívka a původní izolační pásy byly odstraněny. Upravený a očištěný povrch byl zateplený perimetrickým izolantem, který je pod terénem chráněný novou nopovou fólií s ukončovací lištou. Výkop byl po provedení úprav zpětně zasypaný, udusaný a poté bylo provedeno štěrkové lože pro pokládání nových betonových dlaždic okapového chodníku. Lemování dlaždic tvoří betonová obruba osazena do betonového lůžka. Povrch soklu nad terénem je také zateplený a upravený mozaikovou omítkou.

Modrá a žlutá – barvy KASTENu

Svěží barvy v decentním provedení podtrhují jednoduchost a přímočarost projektu, který dokonale splnil požadavky zadavatele a reflektoval potřeby domu. Svým provedením se také hodí do okolní zástavby, kde září čistotou, novotou a shodou okolností také barvami KASTENu.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?