Práce ve stavebnictví?

Soubor nízkoenergetických bytových domů U Lesoparku

Nájemníci nových bytových domů v letňanském obytném souboru U Lesoparku, již užívají byty vonící novotou.

Lokalita:
Katastrální území Letňany, parc. č. 760/163
Investor:
U lesoparku s.r.o., Letňany Sever s.r.o. a Pavel Burian,
Termín:
03/2018 - 12/2019
Investiční náklady:
90 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 128 fotografií

Popis realizace

Nájemníci nových bytových domů v letňanském obytném souboru U Lesoparku, již užívají byty vonící novotou.

Byty k pronájmu

Na severním okraji Letňan vznikl nový obytný soubor, který nabízí bydlení v nízkoenergetických rodinných domech, a od konce roku 2019 nabízí také možnost pronajmout si malometrážní byty vhodné pro širokou škálu zájemců. Na výstavbu 80-ti rodinných domů, kterou také realizovala naše společnost, plynule navázala realizace tří bytových domů, ve kterých jsou byty určeny pouze k pronájmu.

Bytové domy U Lesoparku navazují na uliční frontu budov sousedního obytného souboru Letňanské zahrady. Domy jsou čtyřpodlažní a mají obdélníkový půdorys. Tři patra bytového domu jsou řešeny půdorysně a hmotově identicky, čtvrté je ustupující. Ve druhém a třetím jsou navrženy balkóny, v přízemí a ve čtvrtém podlaží velkorysé terasy. Domy mají také jedno podzemní podlaží, kde je vyřešeno parkování formou podzemních garáží. Každý bytový dům má 17 bytových jednotek, celkem je tedy k dispozici 51 nájemních bytů.

Technické řešení

Založení stavby je na tzv. bílé vaně z voděnepropustného betonu. Nosné obvodové zdi suterénu jsou železobetonové, na které jsou vyzděné obvodové zdi nadzemních podlaží z cihelných bloků HELUZ. Zateplení fasády nebylo nutné, použité cihly Heluz splňují požadované parametry pro nízkoenergetické stavby i bez dodatečného zateplení. Zateplené byly pouze železobetonové stěny podzemních podlaží a také strop nad garážemi.

Stropy nad podzemním podlažím jsou monolitické železobetonové, a stropy nadzemních podlaží jsou montované z předpjatých železobetonových panelů. Střecha je provedena jako plochá s krytinou z hydroizolační mPVC fólie s doplňky.

Hlavní schodiště je dvouramenné s prefabrikovanými betonovými rameny. Nad schodišťovým prostorem je provedený sádrokartonový podhled. V objektu je osobní výtah pro přístup do jednotlivých poschodí s kabinou o velikosti 1100x1400mm. Výtah je lanový bez strojovny.

Výplně otvorů, tedy okna a terasové/balkonové dveře, jsou plastové s izolačním dvojsklem, bílé barvy. Vnitřní dveře jsou dřevěné, osazované do dřevěných obložkových zárubní. Vstupní bytové dveře jsou protipožární.

Architektonické a výtvarné řešení

Vlastní architektura stavby vychází z dispozičního uspořádání domu, kde střední komunikační uzel tvoří schodiště s podestami a výtahem, a na ně paprskovitě navazují malometrážní byty. Obdélníkový půdorys budovy je hmotově ozvláštněn částečným posunutím střední schodišťové sekce, čímž vznikla jedna zapuštěná a jedna předsunutá fasáda, na kterou navazují balkóny.

Hmotové uspořádání je barevně zvýrazněné použitím bledého a tmavšího odstínu fasádní silikonové omítky. Soklová marmolitová omítka ladí s tmavším odstínem ustoupených částí. Celý výtvarný koncept harmonizuje s již hotovými rodinnými domy obytného souboru.

Jedinečný projekt, jedinečný domov

Ekologie není jen moderním tématem současnosti, ale v širším kontextu nezbytné a rozumné směřování všech nových projektů. Soubor U Lesoparku se vyznačuje šetrným návrhem domů, ale také celého okolí. Nízkoenergetický standard budov, promyšlené hospodaření s dešťovou vodou a bohatá okolní zeleň, představují vyvážený koncept rozumného bydlení ve zdravém prostředí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?