Zateplení

Hlavní výhodou zateplení budovy je snížení nákladů na vytápění. 

Současně se ale také zlepší estetický vzhled budovy, zvýší se její odolnost proti povětrnostním podmínkám. Prodlouží se životnost objektu a stoupne jeho tržní cena.

Zateplení budovy přináší mnoho výhod. Tou hlavní je samozřejmě snížení nákladů na vytápění, protože zateplení fasád a střech významně zabraňuje únikům tepla. Současně se také zlepší estetický vzhled budovy a zvýší se její odolnost proti povětrnostním podmínkám. Dále se prodlouží životnost objektu a technickým zhodnocením se zvýší jeho tržní cena.

Zateplení budov je technologický proces, který má svá pravidla a výrobcem stanovené postupy. Základem úspěšného zateplení domu je proto výběr kvalifikované stavební společnosti. Firma KASTEN vám pomůže najít vhodné řešení celého systému zateplení a ručí za kvalitu provedených stavebních prací.

Zateplení domu od firmy KASTEN

Můžeme se pochlubit více než 1 500 zateplenými bytovými domy a vážíme si toho, že jsme považováni za špičku v oboru. Spokojenost s kvalitou odvedené práce potvrzují i vyjádření našich klientů. Vedle vysoké kvalifikovanosti a bohatých zkušeností posilujeme svou odbornou způsobilost členstvím v profesních sdruženích. KASTEN byl od roku 2001 do roku 2016 aktivním členem Cechu pro zateplování budov. Tento profesní orgán potvrzuje odbornou způsobilost firem, které provádějí vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy. Dává záruku, že držitelé osvědčení budou zateplovací práce provádět po celou dobu realizace zakázky správným způsobem.

V České republice stojí přibližně 200 tisíc panelových domů, které poskytují bydlení pro více než milion domácností. Zdaleka ne všechny prošly celkovou rekonstrukcí, takže zateplování paneláků je stále aktuálním tématem. Důležité je zvážit rozsah rekonstrukce tak, aby výsledkem byly maximální energetické úspory a zároveň aby zateplení tvořilo funkční celek. Zateplení fasádních plášťů panelových domů s sebou přináší nejen úspory energií, ale také z původně nehezkých šedých sídlišť dělá opět atraktivní moderní bydlení.

ZATEPLENÍ FASÁD

Zateplením získá dům novou, svěží a atraktivní fasádu, ale především se zamezí tepelným ztrátám a účty za energie se tak rapidně sníží. Kromě toho zateplení zvýší celkovou hodnotu objektu.

Zateplením si pomůžeme k úspoře celkových nákladů za vytápění, ale musíme je dělat důsledně a všude. Ne tedy jen v místech, kde největší tepelné ztráty předpokládáme (střecha, fasády), ale i v místech, kde se zdánlivě tepelné ztráty nejeví až tak velké (podlaha, okna, dveře, detaily a jejich tepelné mosty atd.). Také je třeba sledovat, na jakou teplotu místnosti vytápíme. Právě při dostatečném zateplení mohou tyto na první pohled nevýznamné faktory hrát velmi významnou roli v celkovém součtu úspor.

ZATEPLENÍ STŘECH

Zateplení střech je stejně důležité jako zateplení obvodového pláště budovy. Střechou totiž dochází k největším tepelným ztrátám, protože teplý vzduch má tendenci stoupat vzhůru. Je proto žádoucí střechu zateplit, aby se tyto ztráty minimalizovaly a klima uvnitř objektu bylo vyrovnané po všechna roční období.

VNITŘNÍ ZATEPLENÍ

Trendem současné doby je zateplovat budovy zejména proto, aby se co nejvíce snížilo množství energie na vytápění a tím se ušetřilo co nejvíce peněz. Nejčastěji se zateplování provádí zvnějšku, kdy se tepelně izoluje vnější část pláště budovy. U některých domů ale tento způsob zateplení nelze provést. V takovém případě je pak jedinou možností zateplení vnitřní izolace. Vnitřní zateplení objektů se netýká pouze zateplování obvodových stěn, ale také stropů, podlah a podkroví.

CENA ZATEPLENÍ

Finální cenu zateplení budovy obecně ovlivňuje hned několik faktorů, a proto musíme ke každé zakázce přistupovat individuálně.

Naše oddělení kalkulace staveb připraví podle vašich požadavků zcela bezplatně předběžný rozpočet celé rekonstrukce a navrhne vám nejlepší řešení.

Výsledkem komplexního zateplení je minimalizace nákladů na energie, zlepšení stavu budovy a zvýšení komfortu bydlení. 

Kontaktujte oddělení kalkulace staveb společnosti KASTEN, naši odborníci vám rádi poradí.