Teorie zateplení budov

Zateplení budovyNeustálé rostoucí ceny energií mají za následek zvýšení poptávek po zateplování budov. Zateplení tepelně izolačními systémy sníží energetickou náročnost celé budovy a přispěje ke zdravějšímu obytnému prostředí, protože uvnitř domu zajistí optimální klima. Díky nové zateplené fasádě se objekt stane více atraktivní a moderní. 

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy, ETICS, jsou jedním z nejčastějších způsobů zateplování budov. Tyto ucelené izolační systémy by měly být vždy dodány výrobcem s přílušnou certifikací a provedeny způsobilou firmou. KASTEN je od roku 2001 členem Cechu pro zateplování budov, který sdružuje odborné firmy a specialisty, jejichž předmětem činnosti je právě výroba, distribuce nebo montáž zateplovacích systémů.

Při provádění zateplování budov je důležité nepodcenit důležitost detailů a jejich následné kvalitní řešení a provedení. Pro stanovení největších úniků tepelných ztrát poslouží nejspolehlivěji termovizní snímek výchozího stavu. Ten odhalí nedostatky a na základě zjištěných skutečností je možné navrhnout řešení. 

Zateplení je možno provádět dílčí, v místech nejvýraznějších tepelných mostů. S ohledem na četnost nutného lokálního zateplení a často i vzhledem k nedostatečné znalosti míst s výraznými tepelnými mosty i k obtížně řešitelným návaznostem na ponechané "zdravé" ploše obvodového pláště je obvykle výhodnější provést vnější izolaci v souvislé vrstvě. Spočítejte si předběžnou cenu zateplení, stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Podrobné informace naleznete na stránce Teorii zateplení.

Napište nám

contact