Vnitřní zateplení

Trend současné doby je zateplovat budovy, aby se co nejvíce snížilo množství energie na vytápění a tím se ušetřilo co nejvíce peněz. Nejčastější způsob zateplování je vnější, kdy se tepelně izoluje vnější část pláště budovy. V některých případech ale tento způsob zateplení nejde provést, zejména u historicky chráněných budov, kdy památkáři zakážou zásah do vnější fasády. V tom případě je vnitřní izolace jedinou možností zateplení.

Vnitřní zateplení objektů se netýká pouze zateplování obvodových stěn, ale také:

Výhody

Vnitřní zatepleníVelkým pozitivem vnitřního zateplování je možnost aplikace kdykoliv během roku bez ohledu na právě probíhající počasí venku. Navíc během rekonstrukce není prostor nijak zvlášť omezován v užívání a související odpad je zcela minimální.

Při vnitřním zateplování je možné se věnovat pouze problematickým místům - buď jednotlivým místnostem nebo dokonce i jednotlivé stěně, případně v rámci jedné bytové jednotky. S tímto faktem souvisí i cena, která je podstatně nižší už jen díky faktu, že nemusíte řešit pronájem lešení. U vnějšího zateplení je nutné zateplovat vždy jednotnou část pláště budovy. Vnitřní zateplování tedy probíhá zcela jednoduše a rychle.

Na co si dát pozor

Vnitřní zatepleníNejvětším úskalím při vnitřním zateplování je velká pravděpodobnost vzniku tepelných mostů, kondezace vodních par a následné tvorby plísní, pokud izolace není provedena řádně dle nejpřísnějších technologických postupů. To má za následek nepříznivé klima uvnitř objektu a především zhoršení zdravotních podmínek pro obyvatele domu, kdy v důsledku plísní a hniloby může vznikat riziko alergií.

Absence vnějšího zateplení zapříčiní promrzání vnějších stěn objektu, které jsou vystaveny vnějším teplotním a povětrnostním podmínkám. Při vnějším zateplení je objekt chráněn izolačí vrstvou zvenku a jeho životnost je rapidně prodloužena. Další nevýhodou může být i změnšení prostoru místností, které jsou vnitřně zatepleny.

K vnitřnímu zateplení je třeba přistupovat zcela individuálně. Rozpočtové oddělení KASTENu vypracuje návrh a následná kvalitní práce dokáže eliminovat všechna výše zmíněná rizika na minimum.

Zateplování budov je v současné době ideální způsob jak dosáhnout minimalizace nákladů na energie, které se stále zvyšují. Vnitřní zateplování je dalším způsobem, jak ochránit objekt před únikem tepla a zbytečnému vyhazování peněz za energie. Aplikace vnitřního zateplení vyžaduje důsledné a pečlivé dodržení technologických postupů, proto se obraťte na profesionály, kteří mají v tomto ohledu bohaté zkušenosti. KASTEN mezi takové patří.

Spočítejte si cenu vnitřího zateplení, stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Napište nám

contact