Úspory mají zelenou. Zateplujte!

Zateplení střechy

Zateplení střech je neméně důležitou součástí celkového zateplení budov.
Tepelné ztráty střechou mohou být v některých případech zcela zásadní a mít značný podíl
na celkové tepelné ztrátě objektu. Střecha je vystavena vlivu klimatických podmínek, které způsobují
značné výkyvy tepla v půdních prostorách. Zateplování střech tyto výkyvy omezuje,v zimních měsících zamezí energetickým ztrátám a naopak v letním období zpomalí průnik tepla z venku dovnitř objektu a zajistí tak optimální klima.

Projekt a skladba střechy musí být projektantem navržena tak, aby konstrukce plnila svou funkci a přispěla k maximálnímu snížení tepelných ztrát. Na základě těchto faktů KASTEN přistupuje k navržení řešení pro své zákazníky.

Proč zateplení?

Izolace jednou provždy

Zateplování střech se neobejde bez zkušených odborníků, kteří vyberou ten nejvhodnější izolační materiál. Díky tomu bude Vaše střecha chránit dům před povětrnostními vlivy po několik generací.

+ Teplotní stabilita

Zateplená střecha zamezí tepelným mostům i zatékání a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. Vy se tak budete na půdě cítit příjemně jak v létě, tak v zimě.

+ Úspora

Izolace střechy sníží průniky tepla až o 50 %. Ušetříte tak značně na nákladech na vytápění, proto se investice do zateplení střechy dlouhodobě vyplatí.

+ Hodnota objektu

Se zateplením střechy se rázem zvýší nejen užitná hodnota domu, ale především také kvalita bydlení, kterou oceníte po celý rok.

= Zateplování střech

Příjemné klima a bydlení, záruka dlouhověké izolace, žádné teplotní výkyvy a průvany, ani vítr v kapse, jen usměvavá kasička na úspory z energií.

Šikmé a ploché střechy

Střechy se rozdělují na dva základní typy, a to šikmé a ploché, přičemž každá z uvedených vyžaduje jiné materiály tepelné izolace a postupy při montáži.

Důležitou součástí rekonstrukce střechy je i hydroizolace, která zabraňuje prostupování vody pod střechu. U plochých střech, které se převážně vyskytují na panelových domech, je často využívána technologie měkčeného PVC materiálu nebo asfaltového nátěru. U šikmých střech pak hydroizolaci nejčastěji tvoří oplechování nebo výběr různých typů střešní krytiny.

Atika panelových domů

Protože KASTEN se specializuje převážně na rekonstrukce bytových a panelových domů, je nutné zmínit důležitost části střechy panelových domů, tzv. atiky. Atika panelových domů obvykle postrádá tepelně izolační vrstvu, popřípadě je v její patě minimální tepelná izolace. To má za následek prohlubování problému výrazného tepelného mostu a tvorbu plísní v bytech pod střechou, které velice negativně ovlivňují život obyvatel v nejvyšších patrech. Proto je nezbytné tento prostor zateplovat a zajistit tak souvislý tepelně izolační obal celé budovy.

Tepelná izolace

Hydroizolace

Cena zateplení střechy

Zateplením střechy dosáhnete vyřešení hned tří zásadních problémů najednou. V letních horkých dnech bude v domě nastolena optimální tepelná pohoda. V zimě se naopak bude teplo držet pod střechou uvnitř objektu a v neposlední řadě ušetříte nemalé finance za energie na vytápění. Poptejte zateplení vaší střechy u společnosti KASTEN ještě dnes!

Napište nám

contact

Kontaktní osoba

ANDREA PÁNISOVÁ

kalkulace staveb

ANDREA PÁNISOVÁ

ikonka facebook

mob. 725 775 093

tel. 318 647 155

E-mail: panisova@kasten.cz