Financování a dotační programy

Financování zatepleníBludištěm různých dotačních titulů provádíme své zákazníky již od roku 1995. Téměř každý náš zákazník, vlastník bytového domu, ze kteréhokoliv ze stovek námi rekonstruovaných domů byl v minulosti příjemcem nějaké státní dotace z České energetické agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj či Státního fondu rozvoje bydlení.

Nová zelená úsporám a Program Panel 2013+

V součastnosti jsou nejčastěji poskytovány podpory ze dvou programů:

Program Panel 2013+ nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Více o programu naleznete na oficiálních webových stránkách Programu Panel 2013+.

Finančně zajímavou alternativu pro zlevnění oprav bytových domů v oblasti jejich zateplení představuje program Nová zelená úsporám. Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Cílem programu je formou přímé dotace zajistit instalace ekologických zdrojů energie (nízkoemisní kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla) do nízkoenergetických novostaveb a realizace nové výstavby v pasivním energetickém standardu.

Od 1. dubna spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. U rodinných domů si mohou žadatelé požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun, pro ty bytové půjde i o miliony. Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. května.Více o programu naleznete na oficiálních webových stránkách Nová zelená úsporám 2015.

Nová zelená úsporám pro bytové domy v roce 2016 v kostce

  • Od 15. března 2016 až do konce roku 2021 bude rozděleno 27 mld. korun pro bytové domy v Praze.
  • Nově je možné získat příspěvek na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s podmínkou snížení tepelné potřeby (energie) o min. 20 % (např. okna + dveře + dílčí zateplení).
  • Nově je možné požádat o dotaci i na osazení domu solárními panely.
  • Jednoduchá administrativa programu – méně dokladů, méně ověřených kopií, méně papírování.
  • Rychlejší administrace – 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.
  • Není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet požadavky na technické parametry.
  • Výše dotace u bytových domů až 30 % z podporovaných výdajů.
  • Žádosti budou moci žadatelé podávat elektronicky od 15. března 2016 do nejpozději do 31. prosince 2021.

Financování rekonstrukce

Financování zateplení domů a budov je podstatná část celého procesu rekonstrukce objektu a při rozhodnování o rekonstrukci je právě financování jednou z hlavních a rozhodujících otázek. Obvykle jsou rekonstrukce financované z více zdrojů, zpravidla soukromých, tedy z vlastních prostředků, a veřejných, ve formě dotací a úvěrů. 

KASTEN s.r.o. Vám zajistí všechny potřebné podklady, včetně vyřízení žádosti o dotaci na klíč. V rámci dotačních programů Nová zelená úsporám a Program Panel 2013+ Vám vlastními silami zajistíme vyhotovení potřebné dokumentace a připravíme Vám podklady pro podání jednotlivých žádostí.

Nechte si od nás spočítat cenu zateplení, stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Napište nám

contact