Příprava rekonstrukce domů

Příprava rekonstrukce bytového domu začíná záměrem investora (majitele domu, bytového družstva, společenství vlastníků bytových jednotek) rekonstruovat bytový dům a končí uzavřením smlouvy o dílo.

Přípravné období

V přípravném období je nutno především přesně formulovat rozsah sanace, postupy a cíl, kterého by sanací mělo být dosaženo, zejména v oblasti energetických úspor, aby všechny posléze realizované práce byly navzájem v souladu a ve výsledku přinesly efekt, pro který je rekonstrukce uskutečňována. Záměrem provést rekonstrukci však role investora nekončí, ale naopak začíná.

Role investora

Investor se na přípravě a provádění komplexní rekonstrukce bytového domu významně podílí. Od formulace záměru sanace, až po závěrečné vyúčtování. To od investora vyžaduje, aby byl na tuto činnost připraven, protože se jedná nejen o obecně formulované teze o zvýšení kvality bydlení a energetické úspory, ale o otázky právní, finanční, ekonomické, stavebně technické a technologické.

Příprava investora

Pokud není investor dostatečně připraven, může to vést např. k podcenění cílů sanace, zjednodušování technologických postupů, k neekvivalentní záměně materiálů, prodlužování termínu prací a růstu ceny.
Byť na počátku byla naopak slibovaná cena nízká.

Právní předpisy

Do činnosti investora při zajištění sanace panelového domu zasahuje celá řada právních předpisů, avšak žádný z nich neupravuje jeho činnost jako celek. Je tedy obtížné ji popsat jednoznačně a zcela. Nicméně z dosavadní praxe jsme získali řadu poznatků, praktických zkušeností a postupů, které podle našeho názoru k úspěšnosti sanací přispívají.

B
ezpečně a seriozně provádíme své zákazníky tímto bludištěm. Přesvědčte se. Zeptejte se našich zákazníků, jak jsou s námi po patnácti letech spolupráce spokojeniStovky našich referencí - úspěšných realizací, po celých Čechách mluví jasně - za skvělou stavbou pečlivá firma.

Fáze rekonstrukce

Činnosti investora probíhají ve třech oddělených časových obdobích: před zahájením sanačních prací, při jejich realizaci a po jejich skončení. Nejsložitější a nejdelší fází je příprava rekonstrukce bytového domu. Zde se obvykle rozhoduje nejen o technologiích a rozsahu sanace, ale zejména o nákladech, cílových parametrech konstrukcí po sanaci a efektivnosti celé akce.

Dovolujeme si proto Vám poradit jak postupovat při komplexní rekonstrukci Vašeho bytového domu a vyvarovat se chyb
.

Jedná se zde pouze o základní obecné kroky. Konkrétní a podrobný postup celé technické a investiční přípravy je vždy individuální pro daný objekt.

Kroky, kterým se dobrý hospodář nevyhne:

Napište nám

contact