Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník

Co je malé, to je hezké, platí to také o nově zrekonstruovaném bytovém domě ve Fričově ulici v Mělníce.

Lokalita: Fričova 2611, Mělník
Investor: Společenství vlastníků domu Fričova 2611, Mělník
Termín: 09/2013 – 12/2013
Stavbyvedoucí: Šimek Antonín
Investiční náklady: 1,44 mil. Kč

To jestli je dům velký nebo malý neurčuje zda potřebuje menší nebo větší péči, platí že potřebují péči stejnou, odbornou, kvalitní a erudovanou.

I menší dům zasluhuje velkou a kvalitní péči

Bytový dům v ulici Fričova 2611 v Mělníku, je dům postavený na počátku 70. let. Jedná se o zděný dům z cihel se železobetonovými panelovými stropy. Budova má čtyři nadzemní podlaží, v 1. patře se nachází prostory domovního vybavení v ostatních patrech jsou bytové jednotky. Projektem této rekonstrukce bylo zateplení domu, sanace střešního pláště a světlíku, výměna výplní otvorů, zateplení stropu technického podlaží a další doplňkové práce.

Celou akci zahájili přípravné práce. Kdy byly z domu odstraněny hromosvodové soustavy, oplechování parapetů u oken, původní okapový chodník, zábradlí balkónů i oken. Povrch samotných obvodových panelů byl omyt tlakovou vodou a mechanicky očištěn pro užití kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Fasáda domu

Systém izolačních desek z fasádního pěnového polystyrenu představuje ekonomickou a praktickou variantu zateplovacího systému. Zateplovací systém byl založen pod úroveň terénu. Na hlavním průčelí byl použit zateplovací systém izolačních desek tl. 120 mm. Na jihovýchodní fasádě s balkony byl použit systém izolačních desek fasádního polystyrenu GREY tl. 100 mm. Soklová oblast má zvýšené nároky na odolnost vůči srážkové vodě, proto byl sokl budovy zateplen XPS tl. 100 a 120 mm a aplikována vodostálá silikonová omítka. Proběhla oprava okapového chodníčku a položení nových dlaždic. Pro zlepšení účelnosti okapového chodníku, byl proveden nový podsyp a nová hydroizolace do hloubky 30 cm pod úroveň terénu.

Balkony a okna

Ostění a nadpraží oken bylo zatepleno deskami z fasádního pěnového polystyrenu tl. 20 – 40 mm. Povrchová úprava čela a podhledů balkónů byla provedena vyrovnávací stěrkou, výztužnou tkaninou a nanesením probarvené silikonové omítky škrábané o tl. 1,5 mm. Balkóny dostaly novou podlahu, byla odstraněna stávající keramická dlažba a na stěrkovou vodorovnou izolaci byly položeny nové keramické dlaždice.

Okna byla osazeny novými oplechováním parapetů z pozinkovaného plechu. Sklepní okna a dveře světlíku byla vyměněna za nová plastová s novým klempířskými prvky.

Střechy

Plochá střecha bytového domu dostala nové zateplení a hydroizolaci. Na střeše byla provedena podkladní a kompletační hydroizolační vrstva PLURA THERMO AD V 2,5 mm, následovali krycí asfaltové pásy TECH 5000 PA, na to byla střecha osazena deskami z minerální vaty EPS 100 S stabil o tl. 160 mm s hmoždinkami ISO TAK. Atika dostala nové oplechování z pozinkovaného plechu a zateplení. Na malých stříškách byl osazen dešťový žlab z pozinkovaného plechu. Světlík prošel proměnou, byly vybourány luxfery a nahrazeny pevným vyklápěcím oknem a dostal nové dveře. Obvodové zdi světlíku byli zatepleny izolací tl. 80 mm a střecha světlíku izolací o tl. 100 mm.

Vnitřní části domu

Ve vnitřní části domu se realizovalo zateplení stropu technického podlaží mimo sklepních kójí. Na ocelovou konstrukci z pozinkovaných profilů byli nainstalovány sádrokartonové desky Rigips RB 12,5 mm s parozábranou Jatafol a izolací Knauf Classic tl 80 mm.

Péče o dům se vždy odvděčí, zvýšeným komfortem bydlení a snížením energetické náročnosti domu.
A to se přeci vyplatí...

Referencezateplení a rekonstrukce domu

zpět na výpis referencí

Napište nám

contact

Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník
Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník
Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník
Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník
Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník
Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník
Zateplení bytového domu Fričova 2611, Mělník