Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko

V průběhu letních prázdnin 2013 se po mnoha desítkách let dočkala i Mateřská školka Sluníčko v Neratovicích nového a slušivého kabátu.

Lokalita: Hamplova 1104, Neratovice
Investor: Město Neratovice
Termín: 07/2013 – 09/2013
Vedoucí projektu: Petra Nekolová
Investiční náklady: 4 829 410 Kč

Příběh jedné školky...

Mateřská škola Sluníčko stojí na rozsáhlé zahradě, kterou z velké části tvoří lesní porost. Školka tvoří dvě budovy, z nichž jedna je hlavní budovou, ve které jsou čtyři třídy, a druhá slouží pro děti s respiračním onemocněním. Školka byla postavena v roce 1978, kdy byla poprvé otevřena, z této doby si zachovala svůj původní vzhled. Stav školky odpovídající době výstavby, ale již nevyhovoval nárokům na energetickou náročnost a hospodárnost budovy.

Předmětem veřejné zakázky Města Neratovice bylo zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a výměna původních oken a dveří hlavní budovy Mateřské školky.

Nová okna, hydroizolace ploché střechy 

Během prázdnin, proběhla první etapa obnovy. Původní dřevěná okna byla nahrazena bílými plastovými okny s trojsklem a dveře jsme vyměnili za prosklené plastové s izolačním dvojsklem. Dalším krokem bylo provedení zateplení střechy. Jednoplášťová větraná střecha byla upravena na jednoplášťovou nevětranou ve vazbě na zateplení obvodového pláště. Na střeše byla použita tepelná izolace z polystyrenu tl. 220 mm chráněná kotvenou fólií z měkčeného PVC. Nadezdívka atiky dostala nové oplechování a foliový povrch.

Zateplení fasády

V druhé etapě proběhla oprava fasády s přidáním tepelné  izolace. Na fasádě se začalo pracovat z venkovní strany certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s polystyrenem fasádním EPS 100 F tl. 150 mm, tepelná izolace soklu bude XPS tl. 140 mm. Zateplení fasády spočívalo v provedení kompletního systému: penetrace podkladu, instalace zakládací lišty, lepení polystyrenových fasádních desek, kotvení fasádními zapuštěnými hmoždinkami s následným překrytím víčkem z polystyrenu, úprava nároží a parapetů rohovými lištami, přebroušení a tmelení desek s vloženou perlinkou, penetrace pod omítkovou vrstvu , klempířské osazení parapetů, ošetření spár kolem oken začišťovacími lištami a nanesení probarvené silikátové zrnité omítky (zrnitost 1,5 mm).

Pak již následovaly jen drobnější dokončovací práce a úklid okolí.

Nový vzhled úsporné budovy

Ke spokojenosti dětí a okolí se podařilo zprovoznit  školku i přes práce na fasádě již od 1. září 2013. Celá rekonstrukce byla dokončena v plánovaném termínu do 30. 9. 2013. Děkujeme kolektivu školky a vedení Města Neratovice za skvělou spolupráci.

Mateřská školka Sluníčko touto realizací získala zcela nový a veselý vhled s přidanou hodnotou energetické hospodárnosti. Podívejte se na fotografie, které jen dokazují,  jak úspěšná tato realizace byla.

 

Referencezateplení a rekonstrukce domu

zpět na výpis referencí
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko