Pro obce, kraje

    

  

PRESTIŽ OBCE A KRAJE

Budovy veřejného sektoru jako školy, nemocnice, městské úřady a další reprezentují své obce a region. Právě bytové, polyfunkční a rezidenční budovy, které vytváří solidní a moderní zázemí pro život a podnikání, jsou důležité pro rozvoj dané lokality. Investujete-li jako představitelé místních samospráv do revitalizace těchto objektů, přilákáte nové obyvatele, podnikatele, zaměstnavatele i další investory. Významně tak podpoříte rozkvět své obce i kraje.

ROZVOJ

Rekonstrukce a zateplení domů každou obec zvelebí a sníží náklady spojené s vytápěním budov. Posílí zájem veřejnosti o bydlení v místě, stejně jako rozvoj obce moderním směrem.

NOVÉ MOŽNOSTI

Technologicky vyspělá řešení zrekonstruovaných domů přináší vyšší zájem o bydlení či podnikání na území obce. Nabízí také lepší možnosti využití budov v souladu s charakterem a potřebami území.

MODERNÍ PODMÍNKY

Mít moderní zázemí pro život či podnikání je přáním každého z nás. Lépe se dýchá, vymýšlí a tvoří. Je to zásadní faktor, který zvyšuje kvalitu života a často stojí na počátku úspěšné kariéry.

Investice do budov veřejného sektoru zvýší prestiž obce a její potenciál se dále rozvíjet. Potřebujete pomoci s dotacemi? Kontaktujte oddělení kalkulace staveb společnosti KASTEN, naši odborníci vám rádi poradí.