Současnost

Společnost KASTEN se každým rokem dynamicky rozvíjí. Silné konkurenční prostředí a situace ve stavebnictví nutí investovat veškeré zdroje k upevňování pozice na trhu. Tímto aktivním působením na stavebním trhu a maximální péčí o zákazníka podpořenou soustavným zvyšováním kvalifikace pracovníků se stavební společnosti KASTEN daří již 20 let budovat silné portfolio atraktivních služeb.Ekonomické ukazatele firmy

 Jediným vlastníkem a současně jednatelem společnosti je Ing. Aleš Kocourek.

Základní kapitál společnosti dle účetní uzávěrky ke dni 31. 12. 2015 činí 10 mil. Kč, přičemž vlastní kapitál společnosti činí více jak 117 mil. Kč.

Během své mnohaleté existence KASTEN jasně prokázal, že je firmou stabilní a pro své zákazníky je solidním a spolehlivým partnerem. Pravidelně se umisťuje v první desítce nejúspěšnějších českých stavebních firem v soutěžích Svazu podnikatelů ve stavebnictví MID‐TOP STAV a TOP STAV. Špičková kvalita, inovátorství, týmová práce a trvalý zákaznický přístup byl oceněn 1. místem v prestižní soutěži Hospodářských novin Firma roku 2010 ve Středočeském kraji.

Společnost je členem Hospodářské komory ČRSvazu podnikatelů ve stavebnictvíCechu zateplování budov a od roku 2013 také členem Asociace společenské odpovědnosti

Společnost KASTEN získala prestižní ratingové ocenění v rámci CZECH TOP 100, a to formou certifikátu ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA, tedy vynikající. Tento aspekt řadí KASTEN mezi nejstabilnější firmy v České republice a ukazuje na jeho spolehlivé plnění závazků z obchodního styku.

Výroční zpráva za rok 2015

Veškerou činnost společnost provozuje z vlastního provozního areálu ve Větrné 145 v Neratovicích, který vybudovala v uplynulých letech na ploše cca 13.500 m2. V areálu hlavního stavebního dvora se nachází administrativní a prodejní centrum, sklady stavebního materiálu a sklady stavebních profesí. Na volných plochách je skladován stavební materiál, řezivo, bednící a lešenářský materiál. Technické vybavení stavebních mechanismů je na úrovni standardní české stavební firmy, se všemi druhy zařízení potřebných k realizaci stavebního díla.

Náš tým

V každém projektu naší společnosti, od menších staveb až po velké stavby charakteru, je provedeno každý den mnoho rozhodnutí. Projektově orientovaná práce je postavena na silné týmové spolupráci. Stavební činnosti zabezpečuje profesionálními týmy vedenými autorizovanými inženýry, staviteli a techniky s bohatou praxí. Firemní kultura pro nás znamená budování hodnot, díky kterým naplňujeme společné cíle. Chceme být spolehlivou stavební firmou, za kterou místo slov stojí skvělé stavby. 

Naše vztahy s klienty, dodavateli a dalšími partnery jsou založeny na transparentnosti při vyjednávání, objektivity při obchodním rozhodování a rovnosti příležitostí.

Kolem „mateřské” firmy KASTEN spol. s r.o. vyrostlo několik dalších, jejichž předmět činnosti vhodně doplňuje a rozšiřuje původní stavební specializaci. Založení holdingu bylo spojeno se získáním nových strategických partnerů v rámci ucelení nabídky služeb.

Více o skupině KASTEN