Zateplení fasády? Základní kroky k úspěchu…

11.04.2012 (Zdroj: Můj Dům)

Od okamžiku, kdy se vlastník domu rozhodne dům zateplit, stává se investorem. Jeho rozhodnutí ovlivní spotřebu tepla, stav domu a jeho vzhled na dlouhá léta. Každý investor chce investovat efektivně. Ale ne každý na to jde správně.

Záměr zateplení je třeba dobře promyslet a zvolit řešení, které přinese maximální efekt, a to jak z hlediska úspor spotřeby tepla, tak z hlediska zkvalitnění bydlení. Základem by tedy mělo být posouzení stavu domu, což by měl provést odborník, který se na to specializuje. Teprve výsledek posouzení ukáže, co je nejdůležitější, a stane se podkladem pro přípravu projektu.

Projekt by měl respektovat řešení a dodávku certifikovaného systému ETICS od jednoho výrobce.

Jak zateplit?

Ideálním podkladem pro zateplení je tzv. energetický audit. Pokud není proveden, je žádoucí provést alespoň tepelnětechnický výpočet, podle něhož projektant navrhne optimální tloušťku epelněizolačních desek na fasádě a na ostění oken a dveří.

Zateplená fasáda může být vystavena v místech soklů, přízemních partií či průchodů mechanickému namáhání. Pokud se v dané lokalitě vyskytují ve zvýšené míře plísně, je vhodné myslet preventivně a speciální opatření v povrchové úpravě. Bohužel je třeba počítat s tím, že se na fasádě mohou objevit, i velmi záhy, nežádoucí a dům hyzdící graffiti. Na to vše je třeba myslet.

Omítka se používá zpravidla strukturovaná (zrnitá nebo rýhovaná). Může být také akrylátová, silikátová nebo silikonová, probarvená (natónovaná předem ve výrobně) nebo přírodní (obvykle se natře fasádní barvou), hrubost zrn (většinou v rozsahu 1,5 až 4 mm). Zcela hladká, štuková omítka se pro zateplenou fasádu obvykle nedoporučuje.

Detaily fasády a jejich řešení by měly být nedílnou součástí návrhu zateplení. Zejména jde o okenní ostění, parapety, atiku, lodžie a balkony, dilatace, ukončení u terénu v oblasti soklů a podobně.

Kalkulace nákladů musí vycházet z návrhu zateplení, včetně výměry jednotlivých fasádních

ploch. Obvykle bezplatně vypracuje dodavatel nebo projektant v rámci rozpočtu.

Realizace korunuje přípravu, a proto by měla být precizní. Realizátora je z toho důvodu nutné hledat mezi těmi, kteří jsou schopni kvalitu nabídnout a dodržet. Naše společnost, KASTEN, spol. s r.o., se za 17 let, během nichž se revitalizací a zateplením bytových domů zabývá, stala specialistou. Naši práci je možné vidět na více než 1 000 domech v desítkách českých měst.

Kompletní servis
Naší předností je komplexnost. Začíná přípravou projektu a veškeré dokumentace a návrhem řešení financování, který zahrnuje jak možnosti kombinací úvěrů, tak i přípravu podkladů pro podání žádostí o aktuálně dostupné státní dotace, pokračuje projednáním akce s úřady a po vlastní stavební realizaci končí předáním kvalitního díla ve sjednané ceně, termínu a kvalitě. Říkáme: za skvělou stavbou pečlivá firma. A nelžeme.

Aleš Kocourek

Můj Dům - 5/2012 (PDF - 373 kB)