Rozhodující faktory pro komfort bydlení

01.05.2012 (Zdroj: Stavitel)

Zdicí materiály stále víc odpovídají požadavkům na přísnější předpisy o energetické náročnosti, či spíš energetické nenáročnosti budov. Tendence k úsporám jsou nezpochybnitelné. Požadavky na snížení spotřeby tepla budou trvalé.

Zatím ne zcela zodpovězenou zůstává otázka ekonomické náročnosti získaných úspor. Pasivní dům je energeticky úsporný maximálně, ale ne každý je ochoten a může do těchto maximálních úspor investovat. Nesporný význam bude mít i ochota uživatelů staveb akceptovat změny ve standardu, kvalitě či komfortu bydlení, které snaha po maximálních úsporách přináší. Ne každému vyhovuje výměna vzduchu v domě zajišťovaná rekuperací, mnoha lidem žádná úspora nenahradí dokořán otevřená okna či velké dveře otevřené celý den na terasu či do zahrady.

Podobně náročné parametry se začínají prosazovat u rekonstrukce panelových domů, zejména těch starších. I zde se vyvstávají otázky, které vyvolávají potřebu jasné odpovědi. Záleží na tom, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem.

Zateplení

Odpovědný výběr izolantu a zateplení

Rozhodujícím faktorem je kvalita: přípravy, výběru materiálu, provedení. Nejde jen o úspory tepla, ale o významné zvýšení komfortu a pohody bydlení. Protože ale zateplení domu je většinou součástí kompletní revitalizace domu, také o zásadní prodloužení životnosti domu. A v neposlední řadě o zvýšení jeho hodnoty.

Investoři se často, v souvislosti s přípravou zateplení a revitalizace, ptají, který typ tepelného izolantu je v našich podmínkách nejvýhodnější, nejvhodnější a proč. Pochopitelně. Jde o o peníze, které musí vynaložit a chtějí vědět, co za ně dostanou. Otázka relativně jednoduchá, na niž však není úplně snadná odpověď. Každý izolant je svými specifickými vlastnostmi vhodný pro určitou stavební konstrukci či pro určitý typ stavby. Pro rozhodování je nezbytné důsledně vycházet z projektové dokumentace stavby, z posouzení technického stavu budovy, z energetického auditu. Při aplikaci pak jde o dodržení technologických postupů stanovených výrobcem.

Kvalita zateplení a jeho aplikace

Další častou otázkou jsou výhody zateplovacích systémů. Hlavní výhodou je (hovoříme o certifikovaném zateplovacím systému, např. Isover), že je certifikovaný. Tedy, že jeho parametry, složení, vlastnosti či životnost odpovídají jeho účelu a funkci. Nicméně je důležité dodat, že po aplikaci na obvodový plášť domu bude odpovídat deklarované kvalitě jen tehdy, když bude instalován odborně a kompetentně firmou, která má pro tuto činnost prokazatelnou odbornou způsobilost.

Aplikace zateplení přispěje u starších panelových domů k úspoře v průměru až 50% spotřeby tepla. Může to být i více. Díky tomu je možné snížit výkon zdroje tepla, zkrátit jeho nutnou provozní dobu a tím významně prodloužit jeho životnost. Zateplení navíc vyloučí i část negativních vlivů teplotních změn v konstrukci a významně prodlouží životnost fasády i celého objektu. Logicky s tím zvýší i jeho cenu. S prosazováním náročnějších požadavků bude hrát faktor kvality a kompetentnosti stále významnější roli. Jak se říká, ďábel je ukryt v detailu. Dosažení úspor ve spotřebě tepla je z velké části odvislé právě od detailů. O to víc, že jich na běžném panelovém domě je nepočítaně.

Pro časopis Stavitel

Ing. Aleš Kocourek,
KASTEN spol. s r.o.
člen Cechu pro zateplování budov

Článek Rozhodující faktory pro komfort bydlení Stavitel 05/2012 (PDF - 738 kB)