Rekonstrukce domu se řídí pravidly, která se vyplatí dodržet

11.04.2012 (Zdroj: Můj Dům)

Jak správně postupovat při rekonstrukci?

Od okamžiku, kdy se rozhodnete rekonstruovat dům – lhostejno, zda rodinný či bytový, cihlový nebo panelový – stáváte se investorem. Tím, jehož rozhodnutí na dlouhou dobu ovlivní život obyvatel domu. Stejně tak jako stav objektu a jeho vzhled. Není důležité, zda vlastníkem je jednotlivec, bytové družstvo nebo společenství vlastníků.

Investoři obvykle chtějí investicí vydělat. V případě rekonstrukce domu by ziskem, který investice přinese, mělo být kvalitnější bydlení, úspory ve spotřebě tepla, prodloužení životnosti domu a jeho zhodnocení, tedy zvýšení jeho uživatelské hodnoty, v případě prodeje pak i zvýšení jeho ceny.

Na prvním místě je tedy záměr. A volba rozsahu rekonstrukce tak, aby přinesla maximální efekt. Vyplatí se požádat o radu odborníka. Informace o stavu domu ukáže, co je nezbytné a co ne, a bude dobrým podkladem pro přípravu projektu. Jiný projekt vyžaduje rodinný dům, jiný rekonstrukce bytového domu. V obou případech však slouží jako vodítko pro objem prací i finančních prostředků. Pokud bude součástí rekonstrukce zateplení, a to je dnes víceméně vždy, jako ideální podklad slouží energetický audit. Na jeho základě totiž může projektant navrhnout optimální variantu certifikovaného zateplovacího systému. Povrchová úprava je jako kvalitní make-up. Dobře zvolená dům zkrášlí. Zpravidla ji tvoří strukturovaná omítka. Důležité jsou však i detaily, což se vztahuje nejen na fasádu. Kalkulace nákladů vychází z projektu rekonstrukce. Obvykle ji vypracuje dodavatel nebo projektant v rámci rozpočtu. Jakmile znáte rozpočtové náklady, přichází rozhodnutí o financování akce. Zda z vlastních zdrojů, hypotékou, stavebním spořením či jiným způsobem. Následuje projednání rekonstrukce s úřady. O schválení rozhodne stavební úřad. Může postačit ohlášení stavby, ale také může být podkladem schválení kompletní stavební řízení, někdy i včetně územního rozhodnutí. Nastává čas praktické realizace záměru.

Zhotovitele je nejlepší vybrat vždy na základě výběrového řízení. Vyplatí se mít poradce. Nejlépe odborníka, který bude se zhotovitelem v kontaktu během realizace stavby. Zhotovitele je nutné hledat mezi těmi, kteří jsou schopni nabídnout komplexní a kvalitní řešení. Za 17 let, co se revitalizací bytových objektů zabýváme, jsme regenerovali více než 1000 domů. Tým našich specialistů provází naše klienty všemi etapami rekonstrukce. Od přípravy projektu a veškeré dokumentace přes jednání s partnery, návrh řešení financování a přípravu podkladů pro podání žádostí o případné státní dotace až po vlastní stavební práce. Naše zkušenosti garantují provedení rekonstrukce ve sjednané ceně, době a kvalitě. Za skvělou stavbou pečlivá firma.

Můj Dům - Rekonstrukce (PDF - 390 kB)