Dobrá reference nepadá z nebe…

25.09.2012 (Zdroj: Bydlet v panelu - katalog 2012)

Když si Bytové družstvo Bronzová 2024–6 z Prahy 5 objednalo u neratovické společnosti Kasten zateplení a celkovou revitalizaci svého jedenáctipatrového panelového domu, očekávalo perfektní práci. V dopise, který pošta doručila 25. května 2011 společnosti Kasten, Jana Mošová, místopředsedkyně představenstva Bytového družstva Bronzová 2024–6, a Jiří Satranský, člen představenstva, potvrdili, že se ve výběru dodavatele nespletli. Mimo jiné píší:

Bydlet v panelu - katalog 2012

„…realizace proběhla bez problémů, ve velmi dobré kvalitě a v přátelské atmosféře. U společnosti Kasten je patrná snaha o skutečně objektivní a plnohodnotné informování zákazníka o celém procesu realizace projektu. Zákazník je informován o různých možnostech a variantách realizace díla s ohledem na kvalitu, cenu a další aspekty a může si tak vybrat pro něho nejvhodnější a optimální řešení.

Rovněž je třeba ocenit přístup společnosti k nákladům díla a dodržování rozpočtů. Dohodnutá konečná cena díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě byla skutečně konečná. Pokud u některých položek došlo ke zvýšení ceny, byla zde zřetelná snaha firmy o hledání úspor v jiných oblastech tak, aby celková dojednaná cena mohla být dodržena.

V průběhu realizace projektu došlo často na řešení mnoha detailů, se kterými se v projektu či na začátku prací nepočítalo. Tyto detaily a návrhy řešení byly předloženy zaměstnanci společnosti Kasten družstvu spolu se zajímavými nápady a byly velmi brzy uskutečněny. Jako příklady můžeme uvést mřížku umístěnou nad vstupní skleněný přístřešek tak, aby padající led v zimě stříšku nerozbil, realizaci úprav chodeb a mnoho dalších věcí. Na navrhovaných řešeních oceňujeme kreativitu a nápaditost a zároveň i nákladovou vstřícnost zaměstnanců společnosti Kasten. V uvedených souvislostech si dovolujeme konkrétně zmínit jména stavbyvedoucího Jana Deje a stavbyvedoucího Ing. Martina Kopeckého.

Celý tým společnosti Kasten, který se pod vedením výše jmenovaných pánů podílel na realizaci našeho projektu, oceňujeme a jsme rádi, že jsme si pro realizaci našeho projektu revitalizace domu vybrali právě tuto firmu.“

Ještě je třeba podotknout, že k očekávanému výsledku přispěla i velká angažovanost a zájem orgánů družstva o celou problematiku revitalizace, o použité materiály a technologie i o technické postupy v průběhu stavby. Díky tomu se zástupci družstva stali pro společnost Kasten rovnocenným partnerem. I to je jeden ze základních kamenů úspěšného díla. Partnerství.

Na závěr uveďme ještě jednu větu z dopisu Jany Mošové a Jiřího Satranského: „Výsledek díla pak je i v porovnání s okolními realizacemi kvalitní a provedený přesně dle dohodnutých podmínek v dohodnutém rozsahu i kvalitě.“

Všimněte si onoho porovnání „s okolními realizacemi“. Nejsou snad právě tato slova tou nejlepší referencí?

Bydlet v panelu - katalog 2012 (PDF - 721 kB)