Kariéra

Hlavním cílem personální politiky společnosti KASTEN spol. s r.o. je udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Poskytujeme všem našim zaměstnancům takové podmínky a podporu, které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí a talentu. Oceňujeme vynikající výkonnost a profesionální úspěchy a snažíme se, aby se všichni naši zaměstnanci cítili úspěšně a spokojeně.

Více o projektu vzdělávání

 školení Stress management THP ve společnosti KASTEN

Naše cíle:

V každém projektu naší společnosti, od menších staveb až po velké stavby charakteru, je provedeno každý den mnoho rozhodnutí. Projektově orientovaná práce je postavena na silné týmové spolupráci. Zainteresovaní lidé musejí být schopni vykonávat rozhodnutí jiných stejně jako dělat rozhodnutí vlastní. Mnoho z těch, kteří přicházejí pracovat pro společnost KASTEN je překvapeno, jak rychle lze u nás dosáhnout pozic, ve kterých mohou rozhodovat. Věříme, že lidé se učí z úspěchů i omylů, a že odpovědnost pomáhá lidem růst.

Od svých budoucích kolegyň a kolegů očekáváme vysoké pracovní nasazení, smysl pro týmovou práci, odpovědnost a iniciativu.

Nabízíme zajímavé a dlouhodobě perspektivní zaměstnání v úspěšné a trvale prosperující stavební společnosti.

Aktuálně volná pracovní místa: