Historie

Společnost KASTEN spol. s r.o. vznikla na základě společenské smlouvy a usnesení valné hromady ze dne 29. 08. 1995 s cílem provádět v nejvyšší kvalitě prakticky veškeré stavební práce, včetně provádění pozemních staveb na klíč. Společnost KASTEN se každým rokem dynamicky rozvíjí.

Prvním velkým úspěchem bylo když KASTEN k množství drobných stavebních zakázek získal první stálé. Pro několik průmyslových podniků, pro správce bytového fondu a pro větší stavební společnosti. V roce 1997 KASTEN zvítězil v tendru na výstavbu sítě základových stanic mobilního operátora Eurotel (dnes součást společnosti Telefónica O2) po Čechách, bylo o dalším rozvoji rozhodnuto. První stanici postavili na Staroboleslavsku u obce Skorkov, desítky dalších pak v severních a středních Čechách.

Počet zakázek vzrůstal geometrickou řadou. V druhé polovině devadesátých let má KASTEN na kontě několik desítek rodinných domů. V roce 2000 zřizuje proto v Nymburku středisko „Výstavba rodinných domů“. Zdá se, že další cesta pro KASTEN vede právě tudy.

Jenže nevedla. V roce 1996 KASTEN získal první zakázku na opravu panelového domu. Tehdy to byla jedna z mnohých. Postupně však přibývaly. Ekonomické výsledky naznačovaly, že by to nemusela být pro firmu špatná orientace. A tak KASTEN těžiště činnosti přesouvá k rekonstrukcím občanských a bytových staveb a k revitalizaci a zateplování bytových, zejména panelových domů. Začíná se formovat dnešní podoba společnosti KASTEN.

V roce 2000 se jeden ze zákazníků dotazuje, zdali ve firmě existuje systém řízení se dle norem řady ISO 9000. Jeho požadavek položil základní kámen k tomu, co se dnes skrývá za logem KASTEN „Za skvělou stavbou pečlivá firma“.

KASTEN spol. s r.o. je od roku 2001 řádným členem Cechu pro zateplování budov, sdružení právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. V roce 2002 je v KASTENu zaveden a certifikován systém řízení kvality dle ISO 9001:2009, v roce 2006 certifikován systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2005 a rok nato systém ochrany zdraví a bezpečnosti práce OHSAS 18001:2009.

Nebylo to tak lehké, jak se to teď čte, ale je nanejvýš pravděpodobné, že i právě proto má dnes KASTEN u zákazníků dobré jméno a mezi společnostmi s obdobným zaměřením renomované postavení. Ostatně, kdo si napíše na „štít“ „Za skvělou stavbou pečlivá firma“ si nic jiného než pečlivou práci nemůže dovolit. Musí mít jistotu, že může dovolit sebevědomě tvrdit, že je skvělý a pečlivý. Musí se podle toho chovat. Protože nic tak nepředchází pádu jako pýcha.

Po restrukturalizaci v průběhu roku 2005, jejímž důsledkem bylo výrazné zvýšení efektivnosti, pružnosti a zvýšení potenciálu stavební výroby se kmenová profesní základna stavební výroby ustálila na optimalizovaném stavu pracovníků.

Společnost je členem Hospodářské komory ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a od roku 2013 také členem Asociace společenské odpovědnosti.