Úspěch žádosti v programu ICT v podnicích - dotace 3,4 mil.

01.10.2010

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace přidělilo společnosti KASTEN spol. s r.o. v souladu s cíli programu ICT v podnicích - Výzva III, dotaci ve výši 3 400 000,- Kč na projekt s názvem Pořízení a implementace ERP a RSV systémů.

Název projektu:

Pořízení a implementace ERP a RSV systémů.

Číslo projektu 2.2 ITP03/086

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízeni informačního systému firmy a systému řízeni stavební výroby
včetně HW a SW.

Na základě inzerátu zveřejněného Obchodním věstníkem dne 21.4.2010 společnost KASTEN spol. s r.o. vyhlásila dvě výběrové řízení:

  • na dodávku ERP systému včetně B2B a B2C, HW a dokumentačního a kancelářského SW a HW
  • na dodávku Systému pro oceňování a řízeni stavební výroby

Na základě vyhodnocení byly vítězi těchto výběrových řízení dne 28.085.2010 vybrány společnosti:

Celkové náklady projektu činí 6.800.000 Kč. bez DPH

Průběh projektu:

Projekt bude probíhat od 01.10. 2010 do 28.02. 2011

 

Operační program podníkání a inovace