Nový panel opět žije

04.04.2011

Ve středu 30. března vláda schválila více než miliardu korun pro rekonstrukce a zateplení panelových domů v rámci programu Nový panel Státního fondu rozvoje bydlení. Je to příliš dobrá zpráva pro obyvatele panelových domů, než aby ji bylo možno ponechat bez odezvy. Uvolněná částka by měla napomoci zlepšit bydlení lidem, žijícím zhruba ve 280 000 bytech.

V čem je podstata téhle dobré zprávy? Program NOVÝ PANEL umožňuje poskytovat zvýhodněné záruky a úrokové dotace. Znamená to sice, že nejde o přímou dotaci na vlastní rekonstrukci domu a na zateplení, ale protože většinou je rekonstrukce financována z úvěru, o dotaci na úroky z úvěru.

Že to není zanedbatelná pomoc je vidět na příkladu z nedávných let. Bytové družstvo revitalizovalo svůj zprivatizovaný panelový dům, věžák o 13 patrech a 96 bytech. Na více než polovinu hodnoty rekonstrukce si muselo vzít úvěr cca 8 milionu Kč. Požádalo SFRB o úrokovou dotaci, získalo ji a byla to vítaná pomoc. Výše dotace úroků úvěru byla 1,5 milionu korun.


Ing. Aleš Kocourek

O dotaci z programu NOVÝ PANEL žádá vlastník nemovitosti. Nejčastěji to je bytové družstvo nebo společenství vlastníků. Podmínkou je perfektní příprava. Nejen žádosti o dotaci, ale především celé akce. Od záměru, přes technické a energetické posouzení stavu domu a zjištění co bude třeba opravit, přes kvalitní projekt, promyšlené financování a kompetentní, profesionální provedení rekonstrukce.

Nejde o levnou záležitost, ale je také třeba říci, že nemůže jít o lacinou záležitost. Kolik bude revitalizace panelového domu stát, se dá jen těžko říci obecně. Vždy je nutné znát stav domu, a co bude třeba udělat. Co je však možné říci je, že vždy se vyplatí se dobře poradit a dobře počítat. Běžně se stává, že bezprostředně po úvaze o rekonstrukci, se objeví nabídky s velmi výhodnou cenou. Avšak máloco, co je velmi levné, bývá kvalitní. Revitalizace domu vč. zateplení, je záležitost na dlouhá léta. Na desítky let. Na dlouhá léta úspor ve spotřebě tepla. Nemluvě o podstatném prodloužení životnost domu, zvýšení jeho hodnoty a významně zvýšeném komfortu a kvalitě bydlení.

Společnost KASTEN, v rámci předprojektové přípravy zpracovává pro klienty Technicko-ekonomickou rozvahu. Ta slouží jako jeden z podkladů při volbě rozsahu a úrovně opravy. Obsahuje i rozbor předpokládaných investičních nákladů, alternativy investičních možností s využitím dotačních titulů. Je na investorovi, aby zvážil výhodu kompletního servisu. Mnohdy družstva či SVJ uvažují i o postupné revitalizaci. Napřed okna, pak balkony a lodžie, pak střecha, pak zateplení.

Vypadá to jako finančně přijatelnější cesta. Ale není. Vždycky je to dražší.
Máme s tím víc než 16 let zkušeností.

Aleš Kocourek
KASTEN, spol. s r.o.
Větrná 145, 277 11 Neratovice-Byškovice
Tel.: +420 318 647 150, 318 647 152
GSM: +420 602 368 327
E-mail: info@kasten.cz, www.kasten.cz
V roce 2010 získala společnost KASTEN titul FIRMA ROKU 2010 Středočeského kraje.