Napsali o nás - Příběh jedné podařené realizace

08.01.2009

Technická úroveň provedení je průměrná, nebo v lepším případě nadprůměrná, nikoliv však špičková. I v tuzemských podmínkách lze dosáhnout špičkové kvality v oblasti revitalizace panelového domu. Konkrétně se jedná o panelový bytový dům konstrukční soustavy PS-69 v ulici Kralovická 5,7 v Plzni Lochotíně.

Státní fond rozvoje bydlení a profesní sdružení by rádi v této oblasti omezily působení zhotovitelů, kteří provádějí dílo neodpovídajícím způsobem, a to lepší selekcí zhotovitelů a kontrolou prováděných prací (osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění ETICS), popřípadě delší zárukou (až 10 let).

Příběh o takřka unikátní rekonstrukci panelového domu vždy začíná u osvíceného investora. Míra zapálení a invence investora v tomto případě neměla obdoby. Samozřejmě, že setkání osoby zastupující investora pana Jaroslava Schwarze, stavební společnosti KASTEN, spol. s r.o., auditora Roberta Šafránka ze společnost STOPTHERM, spol. s r.o. a projektanta Ing. Arch. Pavla Skaličky nebylo zcela náhodné, ale určitě bylo pro další vývoj událostí určující. Stavební společnost, auditor a projektant měli tou dobou za sebou již několik zdařilých rekonstrukcí a projektů. Vzájemnou součinnost si ověřili na mnohých projektech po celé ČR v předchozích letech. Zástupci společnosti KASTEN, spol. s r.o., jako budoucího zhotovitele, byli zároveň koordinátory a průvodci investora veškerými úskalími a to zejména v přípravné fázi.

Nepodceňujte přípravu

Důležitým předstupněm celé realizace byla přípravná fáze. Bylo nezbytné připravit a nastartovat zpracování projektové dokumentace a energetického auditu. Dále bylo nutné zmapovat současně dostupné dotační tituly (Panel a Dotace na odstranění vad domú postavených panelovou technologií) a porovnat dané možnosti, které by „Společenství" mohlo využít.

Důležitým faktorem bylo též financování. Souběžně byly prověřovány možnosti dostupnosti úvěrů pro finanční pokrytí celé akce. Investor byl odhodlán do rekonstrukce vložit nemalé vlastní prostředky.

Cílem bylo pokusit se opravit co největší množství poškozených a vysloužilých konstrukčních prvků nebo částí. Předpokládané investiční náklady se odhadovaly na cca 12 milionů korun bez DPH. Realizaci předcházela důkladná analýza současného stavu objektu.

Pokračování článku z časopisu Panel Plus, z čísla 6/2008 v PDF 769kB si můžete stáhnout zde.