KASTEN spol. s r.o. získala dotaci z Evropského sociálního fondu v ČR na vzdělávání pracovníků

10.12.2010

Název projektu:

Vzdělávání pracovníků KASTEN spol. s r.o. a jeho partnerů ke zvýšení jejich adaptability.

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01630

Popis projektu:

Na základě podané žádosti o finanční podporu z OP LZZ byla společnosti KASTEN spol. s r.o. a jejím partnerům (SNEP spol. s r.o. a STAVIVA.COM spol. s r.o.) poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR - www.esfcr.cz ve výši 5 713 649,- Kč na vzdělávání pracovníků KASTEN spol. s r.o. a jeho partnerů ke zvýšení jejich adaptability.

Společnost KASTEN spol. s.r.o. a její partneři připravili komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance. Školit se bude na témata komunikační, manažerské, prezentační dovednosti, time management, základy štíhlé výroby, počítačové a síťové dovednosti, RP a envi. Do projektu bude zapojeno celkem 93 zaměstnanců, kteří budou rozděleni do 3 skupin dle pracovního zařazení, větší část tvoří pracovníci zadavatele, jsou to dělníci, ostatní THP a vedení firmy. Společnost přepokládá, že dojde ke zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců, což bude mít vliv jak na udržitelnost pracovních míst, tak samozřejmě na zefektivnění chodu společnosti a dále bude propracován systém řízení lidských zdrojů. Tuto oblast zadavatel považuje za nesmírně důležitou pro stabilitu a rozvoj společnosti.

Průběh projektu:

Projekt bude probíhat od 15.12. 2010 do 14.12. 2012

Evropský sociální fond